om VIGLE

VIGLE er satt sammen av ordene Vilje og Glede. De to ordene er det jeg står igjen med som de viktigste etter 25 år som veileder. De to tema er startmotor for alt i livet. du må VILLE det du gjør, og du trenger GLEDE for å gjennomføre over tid.

peonPersonlig er jeg sikker på at glede er med på å holde oss friske. Latteren din frigjør energi, og slik helbreder du deg selv. For jeg tror lykke er en enkelt ting, det er glede i nuet. Dvs lykke er ikke å tenke på noe som var gøy, eller å glede seg til noe du skal. Nei – for lykke – det er å ha glede akkurat her og nå. Når du smiler – nå – når du ler – av nos som skjer nå – ja, da er du lykkelig – akkurat nå. Jeg snakker ikke om å ignorere fortiden, livets hendelser eller sykdommer osv. Jeg snakker om å ha fokus. For da tror jeg at du kan, en liten stund som er akkurat der og da – være fri fra fortid og fremtid. Og det er et mirakel i seg selv, som jeg tror er med på å hjelpe deg selv til.

Hvordan motivere vår vilje?

Intuitiv veiledning, Inger-Lill MoneelVilje derimot – ja, da snakker vi et ’vanskelig’ språk. Hvordan motivere din vilje? Hvordan får du virkelig lyst til å gjøre noe? Hva motiverer deg?

Hvordan holde tak i viljen når du gjør en jobb du ikke trives med, har ansvar og plikter som tynger deg – vel – da kan jeg avsløre at viljen handler om så mye mer enn det. Viljen handler først og fremst om deg selv, hvordan du er mot deg selv, lytter til deg selv, og til sist det viktigste – hvordan du velger å være mot andre, dvs å velge viljen til det gode i deg selv. Et valg du står ovenfor hver eneste dag tror jeg, i livets små og store utfordringer.

Inger-Lill Moneel, healingsenergierViljen tror jeg sitter i vårt hjerte, hvor uttrykket å gjøre noe ‘helhjertet’ kommer fra. Det å virkelig ville gjøre noe, brenne for noe, skape noe, utføre noe for seg selv eller andre/samfunnet.